Hoe ziet een thema van Saga eruit?

Opbouw Saga

Een Saga thema heeft een vaste opbouw.

Tijdsprongles

Elk thema begint met een tijdsprongles. Het is een introductie op een tijdvak. De les start met het ophalen van voorkennis. Vervolgens beantwoordt het Saga onderzoeksteam met een eigentijdse blik de vraag van leerlingen: waarom is dit onderwerp interessant? Dit is ook een brug naar de onderzoekslessen waardoor leerlingen de essentie en de aanpak van het thema begrijpen en nieuwsgierig worden. Tot slot wordt het onderwerp in de tijd geplaatst op een interactieve tijdlijn.

Onderzoekslessen

Een thema bestaat uit vijf onderzoekslessen met een overkoepelende missie. Tijdens de lessen oefenen leerlingen met verschillende vaardigheden zoals informatie uit bronnen halen, argumenteren, kritisch denken, debatteren, samenwerken, etc. Onderzoekslessen bevatten zowel klassikale momenten als individuele en groepsopdrachten. Elke onderzoeksles eindigt met een reflectie waarin het belangrijkste leerdoel herhaald wordt. In les vijf maken de leerlingen een product waar ze aanwijzingen uit de voorafgaande lessen voor nodig hebben. Dit product beoordeel je met een rubric.

Saga lessenoverzicht
Lessenoverzicht in de Saga docentomgeving

Colleges

Saga biedt genoeg ruimte en inspiratie om zelf materiaal toe te voegen of verhalen te vertellen. Je bepaalt zelf wanneer je dit wilt en nodig vindt. Je kunt ook de colleges van Saga gebruiken. Bij elk thema vind je twee of drie colleges die gaan over de belangrijke onderwerpen die je graag zelf wilt uitleggen, zoals het verschil tussen jagers-verzamelaars en boeren. Je kunt hiervoor Saga materiaal gebruiken maar ook eigen materiaal inzetten. De colleges zijn een soort bronnenbanken waar je eenvoudig uit kunt putten.

Interactieve tijdlijn

Met Saga gebruik je de tijdvakken en kenmerkende aspecten als kader om verschillende gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in de tijd te plaatsen. De tijdlijn vormt de basis voor een zinvolle discussie in de klas, waardoor leerlingen oefenen in historisch redeneren en een goed gevoel voor chronologie ontwikkelen.

Thuisquiz

Bij elke onderzoeksles hoort een thuisquiz die je kunt openzetten als huiswerkopdracht. Deze quiz is via een link in de leerlingomgeving op een eigen device te maken.

Downloads en boek

Voor elke les is via de lesomgeving printmateriaal te downloaden. Dit is materiaal waarvan wij weten dat het beter op papier werkt, zoals leerteksten en invulformulieren. Deze materialen vind je ook terug in het boek dat bij de methode hoort.

Info tijdvakoverstijgend thema

Toetsen

Binnen de lessen van Saga komen verschillende meetmomenten voor, zoals het resultaat van de missie van een les of een thuisquiz. Zo kun je gedurende het thema meten wat leerlingen hebben onthouden en geleerd en waar nodig bijsturen. Naast deze opties binnen de lessen biedt Saga twee toetslijnen, waarbij de taxonomie van Bloom wordt gehanteerd. De summatieve toetslijn toetst met name de lagere denkvaardigheden (onthouden, begrijpen en toepassen) en de product toetslijn daarnaast ook de hogere denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren).

Summatieve toetslijn

Per thema is er een toets om inzicht te krijgen in waar de leerling staat. In Saga vind je een toetsvragenbank waar je vragen kunt selecteren om een summatieve toets samen te stellen. De leerlingen maken de toets op papier (in de toekomst kan dit ook digitaal). Je bepaalt dus zelf hoe moeilijk je de toets wilt maken en waar je accenten wilt leggen.

Product toetslijn

Elk thema levert ook een product op dat je met behulp van een rubric als beoordelingsmodel kunt beoordelen. Via verschillende stappen in de onderzoekslessen werken de leerlingen per thema individueel of per groep aan een eindproduct. Dit kan bijvoorbeeld een werkstuk, (video)presentatie, campagneplan of poster zijn.

Overzicht toetsresultaten

De resultaten van de onderzoekslessen en de thuisquizzen kun je per klas en leerling bekijken in het docentdashoard. Hier kun je ook de open vragen nakijken, zodat je een duidelijk overzicht hebt van alle resultaten.

Voorbeelden Saga lessen

Bekijk hieronder een aantal screenshots uit de lesomgeving. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Op de hoogte blijven van Saga?